Om Center for Mestring

Center for Mestring er et aktivitets- og samværstilbud for mennesker fra 18 år med psykiske lidelser. Vi tilbyder rehabilitering, undervisning og aktiviteter.

Center for Mestring hører under Viborg Kommune, og er oprettet efter Servicelovens §104. Vi arbejder med udgangspunkt i de fem bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune:

 • Recovery og rehabilitering
 • Samarbejde og sammenhæng
 • Tidlig indsats
 • Helhedssyn
 • Relationer, fleksibilitet og flow.

Tilbuddene indeholder støtte, behandling og hjælp til at udvikle hensigtsmæssige mestringsstrategier, og kan forebygge eller supplere indlæggelser.

Læs mere om tilbuddene herunder

 • Afklaring

  Er indgangen til Center for Mestring - forsamtale og evt. afklaringsgruppe

 • Job og Uddannelse

  tilbyder en række beskæftigelsesrettede aktiviteter der relaterer sig til arbejdsmarkedet

 • Personlig Udvikling

  mulighed for at arbejde med dine værdier, holdninger og mestringsstrategier

 • Praksis

  henvender sig til borgere, hvor praktiske aktiviteter bidrager til en meningsfuld hverdag

 • Psykiatrisk Fysioterapi

  en kropslig tilgang til psykiske problemstillinger

 • Recovery-skolen

  består af mestringskurser, specialundervisning, Peer-undervisning, Peer-uddannelse og PsykInfo

Sidst opdateret: 16.03.2017