Kognitiv gruppe

Få større bevidsthed om dine strategier og udvid dine muligheder.

I Kognitiv gruppe kommer du til at arbejde med forskellige emner i forhold til forståelsen af dig selv og din mestring af situationer i hverdagen. Arbejdet i gruppen foregår ved samtaler i fællesskab.

Der vil desuden være mindre oplæg, øvelser og evaluering.

Formål:

 • At øge bevidstheden om egne strategier
 • Øget mestring
 • Afklaring af værdier
 • Bevidsthed om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger
 • Finde gode alternative strategier og handlinger
 • At opnå større motivation og foretagsomhed

Rammer:

Tid: onsdag: 9 – 11.30

Modulet forløber over 8 uger, 1. gang d. 28. juni og sidste gang d. 6. september                                            

Vi mødes i Caféen kl. 9.00.

Sted: Grupperum 1.4

Antal deltagere: Max 8

Gruppen består af de deltagere, der er tilmeldt og møder den første gang.

Der er ikke løbende optag.

 

For at få noget ud af gruppen

 • skal du kunne reflektere over din situation
 • være motiveret for at forholde dig til dig selv og de øvrige i gruppen
 • have mod på at arbejde med dig selv i en gruppe
 • være aktivt deltagende og lyttende i forhold til de øvrige deltagere
 • skal du vide, at du er ventet, ønsket og nødvendig

Indhold

Kognitiv teori – sammenhængen mellem tanker, følelser, handling og krop

Værdier – hvad er vigtigt for dig i dit liv?

Grundlæggende antagelse / overbevisninger – hvad kan være begrænsende for dig?

Motivation og foretagsomhed – Hvad gør dig godt?

Forandringscirklen – Hvordan kan lykkes du med det du sætter dig for

Sidst opdateret: 27.06.2017