Service- og havegruppen

Gruppen løser praktiske pedelopgaver opgaver i Center for Mestring.

Servicegruppen

Gruppen løser praktiske opgaver i huset. Det kan eksempelvis være skift af pærer, mindre maleopgaver, håndtering af pap- og papiraffald og varer samt andre pedelopgaver.

Havegruppen

Løser forskellige udendørs opgaver relateret til årstiden. Det kan for eksempel være græsslåning, tilsåning og pasning af havebede og drivhuse samt snerydning.

Formål

Formålet er at servicere huset og brugerne af huset og dermed bidrage til den praktiske drift af Center for Mestring. Derved kan du vedligeholde og udbygge dine praktiske færdigheder til gavn for dine muligheder for bedre at mestre din dagligdag.

I gruppen kan du desuden arbejde med dine sociale færdigheder og skabe netværk.

Rammer og forventninger

Gruppen arbejder mandag og tirsdag 9 – 11.45 samt torsdag 9 – 15.

Vi forventer, at du er mødestabil og deltager aktivt i gruppens arbejde.

Sidst opdateret: 11.05.2017