Borgerråd

I Center for Mestring afholdes der borgerrådsmøder ca. hver 2. måned.

Der er nedsat et borgerrådet i Center for Mestring som består af 7 borgerrådsrepræsentanter.

Borgerrådet indgår i samarbejdsrådet med afdelingsleder for Center for Mestring og 2 medarbejdere.

Formål med Borgerrådet er via dialog og forslag medvirke til en positiv udvikling af Center for Mestring.

Borgerrådet repræsenterer Center for Mestring i forhold til Socialudvalget- og sundhedsudvalget, som indkalder til fællesmøder 2 gange pr. år.

 

Koncept for bruger- pårørendesamarbejdet indenfor psykiatriområdet

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet.

Her kan du finde yderligere information og referat fra dialogmøderne.

Sidst opdateret: 22.05.2019