Psykiatrisk Fysioterapi

- en kropslig tilgang til psykiske problemstillinger

Med afsæt i en indledende samtale starter det individuelle forløb med en fast fysioterapeut. Du får lavet en ressourceorienteret kropsundersøgelse, som bliver udgangspunktet for dit fysioterapeutiske forløb.

Sammen udarbejder vi derefter dine helt individuelle mål for forløbet. Et mål kunne være at få større forståelse for din krop og dens signaler ved at blive bedre til at mærke den. Et andet mål kunne være at lære sammenhængen mellem dine følelser og din krops reaktioner at kende.
Fælles for målene er, at du udvikler redskaber til bedre at kunne mestre din hverdag.

I psykiatrisk fysioterapi arbejder vi recovery- og ressourceorienteret, hvor vi med udgangspunkt i kroppen laver forskellige øvelser og aktiviteter. Det kan for eksempel dreje sig om at arbejde med balanceøvelser, træning af daglige funktioner og kropsbevidsthed.

Det individuelle forløb er tidsafgrænset til et år. Du har mulighed for at deltage på hold samtidig med eller efter det individuelle forløb.

Du får en fast ugentlig mødetid. Hvis du er forhindret, forventer vi, at du melder afbud så tidligt som muligt. 

Sidst opdateret: 25.10.2017