Lærings- og mestringsforløbMandag

Tirsdag

Onsdag        

Torsdag

Fredag


12.30 - 14.30            Livsmestringsgruppen

             
                              

 

     


10.00 -  11.00
Hverdagsmestrings-
gruppen
   

           
12.30 - 14.30       Kropsbevidstheds-gruppen

12.30 - 13.30
Hverdagsmestrings-
gruppen                 

Sidst opdateret: 15.08.2019