Om Center for Mestring

Center for Mestring er et aktivitets- og samværstilbud for mennesker fra 18 år med psykiske lidelser. Vi tilbyder rehabilitering, undervisning og aktiviteter.

Center for Mestring hører under Viborg Kommune, og er oprettet efter Servicelovens §104. Vi arbejder med udgangspunkt i de fem bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune:

  • Recovery og rehabilitering
  • Samarbejde og sammenhæng
  • Tidlig indsats
  • Helhedssyn
  • Relationer, fleksibilitet og flow.

Tilbuddene indeholder støtte, rehabilitering og hjælp til at udvikle hensigtsmæssige mestringsstrategier, og kan forebygge eller supplere indlæggelser.

Tilbud i Center for Mestring

Sidst opdateret: 03.11.2018