Om Center for Mestring

Center for Mestring er et aktivitets- og samværstilbud for mennesker fra 18 år med psykiske lidelser. Vi tilbyder rehabilitering, undervisning og aktiviteter.

Center for Mestring hører under Viborg Kommune, og er oprettet efter Servicelovens §104. Vi arbejder med udgangspunkt i de fem bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune:

  • Recovery og rehabilitering
  • Samarbejde og sammenhæng
  • Tidlig indsats
  • Helhedssyn
  • Relationer, fleksibilitet og flow.

Tilbuddene indeholder støtte, rehabilitering og hjælp til at udvikle hensigtsmæssige mestringsstrategier, og kan forebygge eller supplere indlæggelser.

Gruppeforløb
- fokus på forskellige lærings- og udviklingstilgange

Psykiatrisk Fysioterapi
 - en kropslig tilgang til psykiske problemstillinger

Recovery-skolen
- består af mestringskurser, specialundervisning, Peer-undervisning, Peer-uddannelse og PsykInfo

Sidst opdateret: 15.05.2018