Cafe Toldboden

Center for Mestring driver Café Toldboden, som er en borgerrettet Café indrettet i Viborg Kommunes Sundhedscenter i Toldbodgade.

Beskrivelse af gruppen:

En cafégruppe, hvor man er med til drift af Café Toldboden, beliggende i Viborg Sundhedscenter.

Gruppens hovedopgave er at lave mad til salg i caféen og til mødeforplejning samt at sælge maden, kundepleje, rengøring og service.

Arbejdsopgaverne bliver tilpasset den enkelte borger ud fra hvad den enkelte har brug for at træne fagligt og personligt.

Aktiviteterne er erhvervsrettede og praksisorienterede.

Formål:

At støtte borgerne i at arbejde ud fra den enkeltes målsætning.

Afklaring af funktionsniveau og udvikling af arbejdsevner.

Træning af erhvervsrettede færdigheder så som mødestabilitet, at bede om hjælp, mærke at der bliver stillet krav og givet ansvar, mærke at man arbejder under tidspres, kvalitetsbevidsthed, samt det at kunne tage initiativ til og føle ansvar for arbejdet.

Træning af sociale færdigheder.

Tilbyder træning tæt på det ordinære arbejdsmarked - Inklusion

Tilbyder beskyttet praktiksted før praktik på det ordinære arbejdsmarked.

3. Rammer:

Caféen er åben i følgende tidsrum:

Mandag 9 - 15

Tirsdag 9 - 15

Onsdag 9 - 15

Torsdag 9 - 14

Fredag 9 - 14

Arbejdstiden vil blive aftalt individuel og kan ligge fra en time før åbningstid frem til en time efter lukketid.

Der holdes planlægningsmøde hver morgen og middag, hvor opgaver fordeles.

Der er t-shirts og forklæder i caféen, som skal bruges, når man er på arbejde der.

Der bruges navneskilt, når man arbejder i caféen.

Man vil blive introduceret for gældende hygiejne regler.

4. Deltagere:

Borgere indskrevet i Center for Mestring, som har brug for at vedligeholde eller videreudvikle færdigheder i forhold til arbejdsevne.

Tre medarbejdere fra Center for Mestring er tilknyttet gruppen på skift. I perioder deltager også ergoterapeut studerende.

5. Deltagerforudsætninger:

Man skal være indstillet på at være på en arbejdsplads, hvor der kan forekomme arbejde under tidspres.

Borgerne i denne gruppe forventes at deltage aktivt i de arbejdsopgaver, der finder sted i gruppen og skal være motiveret for at træne de færdigheder, der skal arbejdes med ud fra individuelle mål.

Der er krav om god personlig hygiejne.

Der er mødepligt og man skal melde afbud, hvis man ikke kan komme.

6. Indhold:

Arbejdsopgaverne kan variere fra indkøb, tilberedning af mad, servering af mad, kundekontakt, betjening af kasse og opvask, vasketøj, rengøring.

Man finder Café Toldboden i receptionsområdet i stueetagen af Sundhedscenter Viborg. Og du kan læse mere om Caféen og se menuplan på sundhedscentrets hjemmeside

Sidst opdateret: 13.06.2018