Cafégruppen

Mestringscafeen er en gruppe, hvor der kan varetages mange forskellige praktiske erhversrettede opgaver i forhold til at passe caféen i Center for Mestring.

Formål:

Borgerne kan lære, træne og udvikle erhvervsrettede evner. Desuden trænes der sociale kompetencer og færdigheder.

Aktiviteterne i gruppen skal være synlige og meningsfulde for såvel udføreren som for de personer, der færdes i caféen.

Afklaring og udvikling af arbejdsevner.

Rammer:

Caféen er åben for salg af brød med videre i følgende tidsrum indtil videre:

Mandag 9 - 11.00

Tirsdag 9 - 11.00

Onsdag 9 - 11.00

Torsdag 9 - 11.00

Fredag 9 - 11.00

Arbejdstiden vil blive aftalt individuel og kan ligge fra 1 time før åbningstid frem til ½ time efter lukketid.

Der er t-shirt og forklæder i caféen, som skal bruges, når man er på arbejde der.

Man vil blive introduceret for gældende hygiejne regler.

Der er to faste terapeuter tilknyttet gruppen og i perioder ergoterapeutstuderende.

Deltagere:

Borgere indskrevet i Center for Mestring, som har brug for at vedligeholde eller videreudvikle færdigheder i forhold til arbejdsevne.

Deltagerforudsætninger:

Man skal være indstillet på at være på en arbejdsplads, hvor der kan forekomme arbejde under tidspres.

Borgerne i denne gruppe forventes at deltage aktivt i de arbejdsopgaver, der finder sted i gruppen og skal være motiveret for at træne de færdigheder, der skal arbejdes med ud fra individuelle mål.

Der er krav om god personlig hygiejne.

Metode:

  • Aktivitetsbaseret læring / mestring - træning gennem aktivitet.
  • Sidemandsoplæring.
  • Vi tager udgangspunkt i borgerens viden, erfaring og ressourcer.
  • Vi udfordrer borgeren og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone, samt ser på mulighederne for at graduere og tilpasse aktiviteten til den enkelte i gruppen.
  • Fokus på, at man udvikler sig gennem aktivitet og i samarbejde med andre.
  • Gennem samtale/spejling træne refleksion over samarbejde.
  • Der arbejdes bl.a. ud fra jeg-støttende og miljøterapeutiske principper.
  • Individuelle samtaler med fokus på mål.

Indhold:

Arbejdsopgaverne kan variere fra at bage/varme brød, mødeforplejning, vasketøj, lave kaffe og the, oprydning, tørre borde af, tænde lys, pynte med blomster, opvask, vande blomster, bestilling til og oprydning på depot samt have kundekontakt og betjening af kasse, gøre kasse op.

Evaluering og tilbagemelding til kolleger og samarbejdspartnere:

Der sker en løbende tilbagemelding under sparring eller efter behov.

Der skrives en kort status for den enkelte borger, hvis dette efterspørges.  

Sidst opdateret: 18.04.2018