Cafe Toldboden

Center for Mestring driver Café Toldboden, som er en borgerrettet Café indrettet i Viborg Kommunes Sundhedscenter i Toldbodgade.

To ansatte fra Center for Mestring er til dagligt tilknyttet Caféen, og sammen med 12 - 14 medarbejdere har de ansvaret for den daglige drift.

Medarbejderne er ansat med varierende timetal - oftest fra to til ca.15 afhængig af den enkeltes behov og ressourcer. For at blive medarbejder i Café Toldboden skal man være visiteret til Center for Mestring.
Man finder Café Toldboden i receptionsområdet i stueetagen af Sundhedscenter Viborg. Og du kan læse mere om Caféen og se menuplan på Sundhedscentrets hjemmeside.

Sidst opdateret: 21.06.2019