Kreativ fredag - keramik

En gruppe hvor vi arbejder med kreative aktiviteter, i efteråret 2018: keramik.
Der er skiftende indhold i opdelte moduler.
Her har du mulighed for at arbejde med en kreativ aktivitet som du kender, eller har lyst til at lære, samt afprøve forskellige metoder og udfordre din kreativitet.

Formål:

  • At du deltager i et struktureret kreativt forløb
  • At du får afprøvet forskellige faser fra idé til færdigt produkt
  • At du træner evnen til at træffe beslutninger
  • At du gør dig erfaringer med at håndtere uforudsigelighed
  • At du opøver færdigheder til brug i andre situationer
  • At du indgår i et socialt fællesskab 

Rammer:

Tid: Fredag kl. 9.00-11.45. Vi starter med at drikke kaffe i Caféen til kl.9.30 hvor efter vi går i Atelieret. Kl. 11.30 er der fælles evaluering i gruppen.
Sted: Center for Mestring, Atelieret.
Antal deltagere: Max. 7 deltagere.
Aktiviteten er modul opdelt, og tilbydes derfor ikke i alle årets måneder.
Personale: Heidi Nielsen og Tove Møller

Forventninger til deltagerne:

At du er motiveret for at arbejde med det pågældende emne.
At du er motiveret for at lære.
At du er deltagende og vil arbejde i et struktureret forløb.
At du har lyst til at indgå i socialt fællesskab.
At du melder afbud hvis du er forhindret.

Indhold:

Arbejde med keramik, fra idé til færdigt produkt.
Du kan få vejledning under hele processen
Der er udgifter til materialer og brænding.

 

Sidst opdateret: 14.09.2018