Opstart

Alle nye visiterede borgere til Center for Mestring starter med en forsamtale, hvor formålet er at afklare mål, ressourcer og vanskeligheder hos den enkelte, således at forløbet bedst muligt lever op til personens ønsker og behov.

Overblik over tilbud

Afklaring giver den enkelte overblik over indholdet i de forskellige tilbud på Center for Mestring, så de bliver nemmere at overskue og det bliver lettere at foretage kvalificerede valg for fremtiden. Borgeren er tilknyttet sporet i maksimalt tre måneder, og i den periode er målet, at han/hun oplever at blive set, hørt og budt velkommen samtidig med, at vedkommende bliver introduceret til centrets tilbud og muligheder.

Afklaringsperioden

I løbet af afklaringsperioden udarbejder borgeren og en medarbejder i fællesskab en plan for det videre forløb, som altid vil være skræddersyet og tilpasset til den enkeltes muligheder og behov. I afklaringsforløbet indgår en start- og tilvænningsproces, hvor der arbejdes med at styrke den enkeltes evne til at indgå i en gruppe. Der trænes således i evnen til at deltage i en fælles samtale, lytte til andre og i at udvikle evnen til at se og bruge verden omkring sig. Målet er at styrke den enkeltes evne til at profitere af og give tilbage til en gruppe, hvor man hjælper og støtter hinanden i stort og småt.

I afklaringsperioden er det muligt for den enkelte at snuse til de øvrige spor i form af praktikker og dermed rette sig mod ønsker for det videre forløb. Mange mennesker med psykiske vanskeligheder har brug for langsomt at vende fokus fra ensomhed og isolation mod oplevelser og fællesskaber. Derfor vil en del af aktiviteterne handle om at se og opleve muligheder og tilbud i nærmiljøet.

Én til to dage per uge

Afklaringsforløbet forgår i en gruppe med maksimum otte borgere og to medarbejdere én til to dage per uge. Afhængig af den enkeltes behov kan overgangen til deltagelse i et af de øvrige aktiviter i Center for Mestring foregå som en glidende proces.

Medarbejderne i Afklaring har ansvaret for visitationsprocessen i samarbejde med borgeren og den kommunale sagsbehandler, og én medarbejder vil være tilknyttet som borgerens samarbejdsperson i den første periode. Afklaring henvender sig til visiterede borgere.

Sidst opdateret: 07.06.2018