"Kom i gang" - bevægelse i gruppe

Et tilbud om stille og roligt at komme i gang med at bruge kroppen og være sammen med andre i et hyggeligt fællesskab.

Formål:
At deltagerne får erfaringer med at bruge kroppen og at være sammen med andre i en mindre gruppe for på lang sigt at øge muligheden for recovery.

Rammer:
Tid:     
torsdag kl. 12.45 – 14.15. Der vil være cirka 45 minutters aktivitet og cirka 45 minutters socialt samvær efterfølgende.
Antal deltagere: Max. 6 personer. Der kan optages nye løbende.
Sted:     lokale 2.1

Deltagere:
Borgere med få/små kropslige ressourcer.

Forventninger til deltageren:

  • At du er interesseret og vil møde op
  • At du er aktiv og deltager så meget som du kan
  • Det er også muligt at deltage, hvis du ikke er vant til at bruge kroppen og måske har smerter i kroppen. Vi vil tilpasse øvelserne så alle kan være med.
  • Er du forhindret i at møde, forventer vi, at du melder afbud

Indhold:
Med stor respekt for deltagernes forudsætninger og behov, vil vi lave små øvelser, der øger styrke og bevægelighed og fremmer velvære:

  • Bevægelse med/uden musik
  • Siddende/liggende/stående/gående øvelser med indlagte pauser
  • Strækøvelser
  • Øvelser alene og små samarbejdsøvelser

Fokus vil være på oplevelsen. Vi vil undervejs arbejde med at øge opmærksomheden på kroppens reaktioner.

Det kræver ikke omklædning til sportstøj, men mød gerne med løst tøj, som giver mulighed for bevægelse. Medbring gerne vand til pauserne.

Vi slutter af med at drikke kaffe/te/vand sammen. Her vil der være fokus på at få deltagerne til at tale sammen.

Sidst opdateret: 07.10.2017