Det sociale liv

Der tages udgangspunkt i aktiviteter og samtaler, som relaterer sig til, hvordan man indgår i forskellige relationer – alt fra nære til mere formelle. Indholdet kan f.eks. være spil, planlægning og indkøb til fælles brunch og samarbejdsøvelser. Der arbejdes gruppeorienteret ud fra individuelle behov og mål i forhold til at træne sociale færdigheder.

Formål:

  • Blive klogere på sin egen rolle og fremtoning i sociale relationer
  • Øvelse i aflæsning og mulige tolkninger af andres signaler
  • Få mulighed for at træne sociale færdigheder i praksis – i gruppen og i det omgivende samfund
  • Dele erfaringer med andre med lignende problematikker

Rammer:

Tid: Fredag kl. 9 – 11.30 Sted: Lokale 1.2

Antal deltagere: Minimum 3 og max 8 deltagere

Løbende optag i gruppen.

Indhold:

Vi starter den første halve time med kaffe i caféen. Herefter går vi i grupperummet og snakker om hvad hver deltager har været optaget af siden sidst, med udgangspunkt i sociale relationer.  Resten af tiden bruger vi på forskellige aktiviteter med samarbejde og socialt samvær som omdrejningspunkt. Det kan f.eks. være samarbejdsøvelser, spil ude og inde, tur op i byen/biblioteket, lettere madlavning. Vi slutter gruppen med at evaluere på hvordan dagens aktivitet er gået.

Forventninger til deltageren:

Det forudsættes, at deltageren er i stand til at arbejde med sig selv i en gruppe.

Den enkelte deltager skal være motiveret for at arbejde med sig selv i forhold til relationer i det omgivende samfund.

Der skal være en åbenhed for at udvikle sig gennem såvel samtale som eksponering.

Sidst opdateret: 27.06.2018