Torsdagsværkstedet

En gruppe som tager udgangspunkt i fælles fremstilling af ting til salg i Center for Mestring og Café Toldboden. Vi arbejder sammen om, at lave en fastlagt opgave. Her er mulighed for at være med i processen på forskellige niveauer og med de ressourcer man har.

Rammer


Tid: Torsdag fra kl. 9.00 - 11.30. Kaffepause kl. 10.
Sted: Kreativ værksted/Atelieret.
Der er løbende optag til gruppen

Formål:


- Være sammen med andre om at fremstille ting til salg.
- Øvelse i samarbejde.
- At man kan deltage i at løse opgaven, selvom man endnu ikke mestrer alle dele af processen.


Forventninger til deltageren:


- Lyst til at deltage i et fælles projekt.
- Mod på at prøve noget nyt.


Indhold kan f.eks. være:


I hvert modul sættes et antal gange af til den fastlagte opgave, som vil indeholde forskellige delelementer. Dette kan f.eks. være; maling af emner, små syopgaver, produktudvikling, montering, indpakning og lign.
Sidst opdateret: 24.05.2018