Cafe Toldboden

En cafégruppe, hvor du er med til drift af Café Toldboden, som er beliggende i Sundhedscenter Viborg.

Gruppens hovedopgave er at lave mad til salg i cafeén, salg af maden, lave mødeforplejning, kundepleje, rengøring og service. Aktiviteterne er erhvervsrettede og praksisorienterede.

Hvad kan du bruge gruppen til:

  • Afklaring af funktionsniveau
  • Udvikle arbejdsevner
  • Træne erhvervsrettede færdigheder så som mødestabilitet, at bede om hjælp, mærke at der bliver stillet krav og givet ansvar, mærke at man arbejder under tidspres, kvalitetsbevidsthed, samt det at kunne tage initiativ til og føle ansvar for arbejdet
  • Træne sociale færdigheder
  • Være en del af et fællesskab

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

Det er vigtigt at du har motivation for at arbejde i en café og har god personlig hygiejne.

Arbejdsopgaverne bliver tilpasset dig, ud fra hvad du har behov for at træne fagligt og personligt.

Sidst opdateret: 08.03.2019