Det sociale liv

Der tages udgangspunkt i aktiviteter og samtaler, som relaterer sig til, hvordan man indgår i forskellige relationer - alt fra nære til mere formelle.

Der arbejdes gruppeorienteret ud fra individuelle behov og mål i forhold til at træne sociale færdigheder.

Hvad kan du bruge gruppen til:

  • Blive klogere på din egen rolle og fremtoning i sociale relationer
  • Øve dig i aflæsning og mulige tolkninger af andres signaler
  • Få mulighed for at træne sociale færdigheder i praksis - i gruppen og i det omgivende samfund
  • Dele erfaringer med andre med lignende problematikker

Hvad vil være godt at kunne i forvejen

Det kræver ikke nogle særlige færdigheder at deltage i gruppen, blot at du er motiveret for at arbejde med dine sociale udfordringer i gruppesammenhæng

Sidst opdateret: 21.01.2019