Kreativ fordybelse

En gruppe, hvor du arbejder med at udvikle dig selv og dine færdigheder gennem kreative aktiviteter. Her er fokus på at være i processen og på at skabe en bevidsthed og fordybelse omkring arbejdet med forskellige materialer.

Hvad kan du bruge gruppen til:

  • At få opmærksomhed på, hvad håndens arbejde kan bidrage med i forhold til mestring af hverdagen
  • Fokus på proces frem for produkt - hvad giver det mig at arbejde med mine hænder
  • At blive opmærksom på egne strategier
  • At opleve fællesskab
  • Eksperimentere med forskellige discipliner indenfor håndens arbejde
  • Øget mestring generelt i hverdagen

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

  • At du vil være deltagende i egen udviklingsproces i gruppesammenhænge
  • At du er motiveret for at arbejde med kreative aktiviteter
  • At du er motiveret for at være i en kreativ og eksperimenterende proces
Sidst opdateret: 21.02.2019