Grupper med fokus på personlig udvikling

henvender sig til borgere, der er motiverede for forandring gennem samarbejde, og som ønsker at indgå i et gruppeforløb.

Her har du mulighed for at arbejde med dine værdier og holdninger samt arbejde med at udvikle hensigtsmæssige mestringsstrategier i hverdagen.

Indsatsen

Indsatsen bygger på gruppesamtaler med plads til den enkelte, kognitive metoder, mindfullness, psykoedukation og miljøterapi.

Sidst opdateret: 27.11.2018