Kreativ fredag

En gruppe hvor vi arbejder med kreative aktiviteter fx. syning, strikning og broderi.
Der er skiftende indhold i opdelte moduler.
Her har du mulighed for at arbejde med en kreativ aktivitet som du kender, eller har lyst til at lære, samt afprøve forskellige metoder og udfordre din kreativitet.


Formål:

 • At du deltager i et struktureret kreativt forløb
 • At du får afprøvet forskellige faser fra idé til færdigt produkt
 • A t du træner evnen til at træffe beslutninger
 • At du gør dig erfaringer med at håndtere uforudsigelighed
 • At du opøver færdigheder til brug i andre situationer
 • At du indgår i et socialt fællesskab

Rammer:

Tid: Fredag kl. 9.00-11.45. Vi starter med at drikke kaffe i Caféen til kl.9.30 hvor efter vi går i Kreativ grupperum. Kl. 11.30 er der fælles evaluering i gruppen.
Sted: Center for Mestring, Kreativ grupperum
Antal deltagere: Max. 8 deltagere.
Aktiviteten er modul opdelt, og tilbydes derfor ikke i alle årets måneder.

Forventninger til deltagerne:

 • At du er motiveret for at arbejde med det pågældende emne
 • At du er motiveret for at lære
 • At du er deltagende og vil arbejde i et struktureret forløb
 • At du har lyst til at indgå i socialt fællesskab
 • At du melder afbud hvis du er forhindret.       

Indhold:

Der vil være mulighed for at sy/strikke tøj til eget brug, til salg i Center for Mestring, boligtextil eller hvad du måtte finde på.
Der arbejdes med processen fra idé til et færdigt produkt. Der vil være vejledning under hele processen, ifht. indkøb af materialer, udarbejdelse af mønstre, syning og lign.

Der vil være en materialeudgift hvis du laver ting til dig selv.
Sidst opdateret: 03.05.2018