Praktiske aktiviteter

Ved at deltage i en række praktiske funktioner og tilbud kan du tilegne dig og vedligeholde forskellige færdigheder, som kan bruges i dagligdagen. Samtidig kan du opleve en stabil og meningsfuld hverdag, som giver succesoplevelser, og styrker dit selvværd og tro på egne evner og muligheder.

Praksis lægger vi vægt på, at du føler medansvar og ejerskab for de opgaver, som løses, og derved bidrager til fællesskabet i Center for Mestring. Det gør det vigtigt at arbejde med mødestabilitet og med at afstemme forventningerne til hinanden. Det er således ikke ligegyldigt, om den enkelte møder op eller ej.

Netværk og venskaber
Ved at deltage i løsningen af meningsfulde og nødvendige opgaver får du erfaringer, som kan bruges til i højere grad at kunne mestre dit liv trods psykiske vanskeligheder. Samtidig skaber samværet om opgaveløsningen en fællesskabsfølelse, som er medvirkende til at du kan opbygge netværk og venskaber.

Den fælles løsning af opgaver, som skaber værdi for alle i Center for Mestring, giver større kendskab til og tro på dine egne evner og ressourcer. Derved øges livsglæden og den oplevede livskvalitet for den enkelte. Gennem fælles oplevelser i trygge rammer kan du få udvidet dit kendskab til de muligheder, som findes i lokalområdet. Derved kan du opdyrke og afprøve nye muligheder.

Praktiske opgaver
Praksis løser forskellige opgaver til gavn for hele centret. Herved træner den enkelte færdigheder, der kan bruges i andre sammenhænge og som kan medvirke til at gøre det lettere at mestre livet.

På tværs af disse praktiske funktioner er der desuden en række grupper, som arbejder med konkrete emner og opgaver. Grupperne arbejder ofte en hel eller en halv dag én eller flere gange om ugen. Nogle grupper fungerer kun i afgrænsede perioder, mens andre kører hele året.

Som borger har man mulighed for at deltage i den eller de grupper og funktioner, som man ønsker. Det betyder, at det er muligt at sammensætte en ugeplan, som passer til den enkeltes ønsker, ressourcer og behov.

Sidst opdateret: 09.06.2018