Information om Job og Uddannelse

I Job og Uddannelse kan du deltage i målrettede aktiviteter, som styrker dine muligheder for at komme tættere på at få et job eller komme i gang med en uddannelse. Du kan undersøge og afprøve forskellige muligheder og træne dine jobrettede kompetencer - herunder mødestabilitet og andre forventninger, som du vil møde på arbejdsmarkedet.

Dit forløb på Center for Mestring kan være en del af en større plan, som er aftalt med din kommunale sagsbehandler eller med en jobkonsulent i forbindelse med et ressource- eller afklaringsforløb. Du kan udvikle dine sociale kompetencer og afprøve dine muligheder på en ”øvebane”, hvor der bliver taget hensyn til dine evner, muligheder og mål.

Positive fællesskaber
Samtidig vil du kunne indgå i positive fællesskaber, skabe dig netværk og blive bedre til at mestre dit liv. Vi lægger vægt på, at du oplever progression i din udvikling, og at dit forløb er tidsbegrænset med regelmæssig, individuel opfølgning. Vi forventer, at du tager ansvar for dit eget liv og udviklingen af din karriere samtidig med, at vi vil give dig den nødvendige opbakning, så du oplever tryghed undervejs i din udviklingsproces.

 

 

Sidst opdateret: 06.07.2017