Kognitiv gruppe

Få større bevidsthed om dine strategier og udvid dine muligheder.

I Kognitiv gruppe kommer du til at arbejde med forskellige emner i forhold til forståelsen af dig selv og din mestring af situationer i hverdagen. Arbejdet i gruppen foregår ved samtaler i fællesskab.

Der vil desuden være mindre oplæg, øvelser og evaluering.

Formål:

 • At øge bevidstheden om egne strategier
 • Øget mestring 
 • Afklaring af værdier 
 • Bevidsthed om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger
 • Finde gode alternative strategier og handlinger
 • At opnå større motivation og foretagsomhed

Rammer:

Tid: onsdag: 9 – 11.30

Modulet forløber over 15 uger

Vi mødes i Caféen kl. 9.00.

Sted: Grupperum 2.1 (2. sal til højre i gavlen)

Antal deltagere: Max 8

Der er løbende optag i gruppen.

For at få noget ud af gruppen

 • skal du kunne reflektere over din situation        
 • være motiveret for at forholde dig til dig selv og de øvrige i gruppen    
 • have mod på at arbejde med dig selv i en gruppe
 •  være aktivt deltagende og lyttende i forhold til de øvrige deltagere
 • Skal du vide, at du er ventet, ønsket og nødvendig

Indhold

Kognitiv teori – sammenhængen mellem tanker, følelser, handling og krop

Værdier – hvad er vigtigt for dig i dit liv?

Grundlæggende antagelse / overbevisninger – hvad kan være begrænsende for dig?

Motivation og foretagsomhed – Hvad gør dig godt?

Ønskede forandringer – Hvordan lykkes du, med det du sætter dig for?

Sidst opdateret: 30.08.2017