Socialtræning

Der tages udgangspunkt i fastlagte temaer, som relaterer sig til hvordan man indgår i forskellige relationer – alt fra nære til mere formelle. Der arbejdes gruppeorienteret ud fra individuelle behov og mål i forhold til at træne sociale færdigheder.

Formål:

  • Få opmærksomhed på hvilke elementer, der er af betydning for relationsdannelse
  • Blive klogere på sin egen rolle og fremtoning i sociale relationerØvelse i aflæsning og mulige tolkninger af andres signaler
  • Få mulighed for at træne sociale færdigheder i praksis – i gruppen og i det omgivende samfund
  • Dele erfaringer med andre med lignende problematikker

 

Rammer:

Tid: Fredage kl. 9 – 11.30

Sted: Lokale 1.2

Antal deltagere: Minimum 3 og max 8 deltagere

Løbende optag i gruppen.

 

Forventninger til deltageren:

Det forudsættes, at deltageren er i stand til at arbejde med sig selv i en gruppe.

Den enkelte deltager skal være motiveret for at arbejde med sig selv i forhold til relationer i det omgivende samfund.

Der skal være en åbenhed for at udvikle sig gennem såvel samtale som eksponering.

Deltageren skal være indstillet på at arbejde med hjemmeopgaver fra gang til gang.

Indhold:

Fastlagt overordnet tema

  • Samarbejde

Der arbejdes med en blanding af praktiske øvelser og samtale

 

Sidst opdateret: 09.03.2017