Ungegruppen

Ungegruppen er et mødested for unge i alderen 18-30 år med psykiske vanskeligheder. I gruppen tilbyder vi aktiviteter, hvor du kan være sammen med ligestillede unge.

Her kan du blive klogere på, hvor du er i dit liv og hvad du vil med det. I gruppen veksler vi mellem snak, aktiviteter og ture ud af huset. Du kan selv vælge hvor ofte og hvor længe, du ønsker at være med.

Vi tager udgangspunkt i de ønsker, som du og de andre unge har til, hvad vi skal lave. Samtidig stiller vi kun få og små krav til den enkelte, og det er altid dig selv, der bestemmer hvad og hvor meget, du ønsker at deltage i.

Du kan komme i Ungegruppen to gange om ugen i eftermiddagstimerne alt efter dine ønsker og behov.
For nogle kan ungegruppen blive en indgang til de øvrige aktiviteter og muligheder i Center for Mestring.

Aktiviteter i ungegruppen

Aktiviteterne i ungegruppen veksler mellem motion, kreative aktiviteter, spille spil eller PlayStation, lave puslespil eller snakke. Af og til bager vi, tilbereder mad til fællesspisning, tager på ture ud af huset og ellers hygger vi os sammen på andre måder. Der er altid tid til at vende de glæder, sorger og udfordringer, som den enkelte i gruppen oplever i dagligdagen.

Ungegruppen er en mulighed for dig til at skabe et netværk med andre unge og en chance for at modvirke ensomhed og isolation. Af og til aftaler deltagerne på egen hånd fælles aktiviteter som biografture, cafébesøg eller træning i et motionscenter udenfor mødetiderne.

Telefonnummer til ungegruppen 4171 9248.

Sidst opdateret: 20.09.2018