Visitation

For at bruge tilbuddene i Center for Mestring skal du visiteres gennem din kommunale sagsbehandler. Det gælder dog ikke mestringskurserne, her vil være tilmelding fra hjemmesiden.

Det kan ske på baggrund af henvendelse fra borgeren selv, medarbejdere i den kommunale eller regionale psykiatri eller andre relevante parter

Kontakt din sagsbehandler

Er du tilkendt ressourceforløb skal du visiteres gennem din forløbsansvarlige i Jobcentret.

Sidst opdateret: 17.12.2015