Emnet var den seneste tids skriveri i avisen omkring ændringer af området med henblik på  at bygge et nyt psykiatrisk hospital og hvilke konsekvenser, det kunne få for Center for Mestring.

Jane Aslaug (leder af Psykiatri) og Carsten Johansen (Socialchef) havde inviteret til mødet og 21 meget engagerede borgere var mødt op for at høre mere og give deres mening til kende. Der var en god stemning og mange bød ind med holdninger og spørgsmål.