Hvad kan du bruge gruppen til:

  • Have mulighed for at fordybe dig
  • Øve din tilstedeværelse i nuet
  • Være kreativ og skabe i fællesskab med andre
  • Arbejde med pil og de udfordringer og muligheder det giver
  • Øve samarbejde, idet vi hjælper hinanden på vej med det, vi hver især kan
  • Øve glæden ved at være i proces, også selvom du ikke er garanteret et perfekt resultat

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

Der er i denne gruppe intet krav om håndværksmæssig kunnen.

Det er en fordel hvis du har interesse i at udforske pil, og mod på at prøve at være udendørs i alt slags vejr.

Hvad kan der foregå i gruppen:

Fælles start og fælles afslutning.

Tilbud om kaffe, te og vand .

Du kan sidde for dig selv og arbejde, eller samarbejde med andre om en opgave.

Vi vil igennem årshjulet følge pilens vandring. Dvs. høste, bundte, og flette i frisk og tørret pil.


Du vil altid have mulighed for at vælge mellem forskellige opgaver, som præsenteres af gruppelederne hver gang.

Du kan låne regntøj og overtrækstøj af os ved behov.

Hvor, hvornår og hvor mange:

Mandage kl. 9.00 - 11.30

ialt 8 gange.

Der er plads til 6-8.

Der er to medarbejdere i gruppen.

Gruppen mødes under pavillonen i haven.

Der er mødepligt og hvis du er forhindret er det vigtigt, at du melder afbud. Du skal vide, at du er ventet, ønsket og nødvendig.