Hvad kan du bruge gruppen til:

  • Blive klogere på sin egen rolle og fremtoning i sociale relationer

  • Øvelse i aflæsning og mulige tolkninger af andres signaler

  • Få mulighed for at træne sociale færdigheder i praksis – i gruppen og i det omgivende samfund

  • Dele erfaringer med andre med lignende problematikke

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

Det forudsættes, at deltageren er i stand til at arbejde med sig selv i en gruppe.

Den enkelte deltager skal være motiveret for at arbejde med sig selv i forhold til relationer i det omgivende samfund.

Der skal være en åbenhed for at udvikle sig gennem såvel samtale som eksponering.

Hvad kan der foregå i gruppen:

Vi starter den første halve time med kaffe i  grupperummet.

Herefter snakker vi i gruppen om hvordan hver deltager møder ind og hvordan det er gået siden sidst med udgangspunkt i sociale relationer. 

Resten af tiden bruger vi på forskellige aktiviteter med samarbejde og socialt samvær som omdrejningspunkt. Det kan f.eks. være samarbejdsøvelser, spil ude og inde, tur op i byen/biblioteket, lettere madlavning. 

Vi slutter gruppen med at evaluere på hvordan dagens aktivitet er gået.

Hvor, hvornår og hvor mange:

Fredage kl. 9 – 11.30 i Lokale 2.2

10 min. pause kl. 10.20

Minimum 3 og max 8 deltagere (Løbende optag i gruppen.)