Hvad kan du bruge gruppen til:

  • Blive klogere på din egen rolle og fremtoning i sociale relationer
  • Øve dig i at aflæse og tolke på andres signaler
  • At træne sociale færdigheder i praksis
  • Dele erfaringer med andre med lignende problematikker

Hvad vil være godt at kunne i forvejen:

  • Du er motiveret for at arbejde med egne problematikker i gruppen 
  • Du er åben for at give og modtage feedback i gruppesamtalerne 

Hvad kan der foregå i gruppen:

Vi starter den første halve time med kaffe i caféen.

Herefter går vi i grupperummet og snakker om hvad hver deltager har været optaget af siden sidst, med udgangspunkt i personlige mål.

Resten af tiden bruger vi på samtale og øvelser, der tager afsæt i gruppens sociale udfordringer. Vi slutter gruppen med at evaluerer på dagens indhold. 

Hvor, hvornår og hvor mange:

Tirsdage kl. 9 – 11.30 i Lokale 2.2

10 min. pause kl. 10.30. 

Minimum 3 og max 8 deltagere (Løbende optag i gruppen.) 

Der er mødepligt og hvis du er forhindret er det vigtigt at du melder afbud - Du skal vide, at du er ventet, ønsket og nødvendig.