Dette er et kursus, hvor der er fokus på diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelse og det at være pårørende.

Erfaring viser, at indsigt i diagnosen og det at møde andre i samme situation hjælper både dig og din pårørende med ASF.

Måske har du oplevet at blive frustreret og følt, at du ikke slår til, når din pårørende med ASF ikke trives.

Så hvis du er forælder, søskende, ægtefælle/kæreste eller nær ven med en, som har Autisme Spektrum Forstyrrelse, og du gerne vil….

  • have den nyeste viden om ASF

  • have mulighed for at udveksle erfaringer med andre i lignende situation

  • være med til at udvikle mestringsstrategier for dig selv

….så kan dette kursus være noget for dig.

Tidspunkt

Torsdage kl. 14.30 – 17.00
Kurset forløber over 6 gange:

28. oktober til 9. december

Undervisere

Kirsten Aakmand Pedersen
Orla Jokumsen

Tilmelding

Fra 1. juni til 15. september via nedenstående link

Målgruppen er pårørende bosiddende i Viborg Kommune.

Inden kursusstart vil du blive inviteret til en indledende samtale med underviserne.

Spørgsmål

Vedrørende kursus eller tilmelding kontakt underviserne på tlf. 23 30 17 04 eller 87 87 71 01