Dette kursus er for dig, der gerne vil lære mere om din ASF for på den måde
at blive bedre til at mestre hverdagen. Du har en Aspergerdiagnose eller en
lignende forstyrrelse inden for Autisme Spektret og vil gerne lære noget om,
hvad der kan ligge til grund for dine vanskeligheder. Måske har du oplevet,
at du hurtigt bliver tappet for energi, når du er sammen med andre, at du
bliver misforstået, eller at du har svært ved at tolke andres signaler.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Redskaber og strategier i hverdagen.
  • Stress-sårbarhed – at passe på sig
    selv.
  • Søvn, kost og motion.
  • Relationer og sociale strategier

Du har lyst til at møde andre, som også har en autismeforstyrrelse og høre om
deres erfaringer. Du er parat til at komme med eksempler fra dit eget liv.

Tidspunkt

Mandage kl. 13.00 – 14.45
Kurset forløber over 12 gange
Første gang er den 28. februar 2022
Sidste gang er 30. maj 2022

Holdstørrelse

På dette kursus er der plads til 8 kursister.

Undervisere

Lotte Borup Jensen
Orla Jokumsen

Tilmelding

Fra 1. december 2021 til 28. januar 2022 på mestring.viborg.dk/recovery-skolen.


Inden kursus-start vil du blive inviteret til en indledende samtale med underviserne.

Spørgsmål

Vedrørende kursus eller tilmelding kontakt underviserne på tlf. 23 30 17 04.