Kursus om hvordan du kan mestre at være pårørende til et menneske med psykiske vanskeligheder.

Hver tredje dansker opfatter sig selv som pårørende til én med psykisk sygdom. Hvad enten du er ægtefælle, kæreste, forælder, søskende eller ven, bliver du berørt i større eller mindre grad. Det kan ofte være en stor belastning, - og samtidig en udfordring at passe på dig selv.

Vil du lære mere om, hvordan du mestrer at være pårørende, så er dette kursus for dig.

Tidspunkt

Onsdage kl. 13 – 14.45 (2 lektioner)
Kurset forløber over 7 gange. Der er ikke kursus i uge 40 og uge 42.

Første gang er d. 1. september 2021.
Sidste gang er d. 27. oktober 2021.

Undervisere

Kirsten Aakmand Pedersen
Charlotte Maagaard

Tilmelding

Fra d 1. juni 2021 til d 9. august 2021 via nedenstående boks.

Målgruppen er pårørende i Viborg kommune.

Efter en indledende samtale med én af underviserne vil du få at vide, om du er optaget på holdet.

Spørgsmål

Vedrørende kurset eller tilmelding kontakt underviserne på tlf.: 87877101