INDHOLD

Ligestillet støtte - en vej til recovery

Peer-kurser er kortere kurser, der afvikles over 1-2 kursusdage á 2-3 timers varighed. Målgruppen er mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed, pårørende, fagpersoner eller andre med interesse for at deltage. Målet med denne kursusform er i særlig grad at øge fokus på recovery og afstigmatisering.

Peer-underviser betyder ligestillet undervisning. Denne undervisning varetages af to undervisere. Den ene er peer-underviser og har gennemgået peer-uddannelsen og anden er en fag-uddannet underviser. Således ligestilles de levede erfaringer og den professionelle viden. 

Praktiske oplysninger

  • Kurserne er gratis og åbne for alle
  • Kursusmateriale udleveres på kursusdagen
  • Tilmelding kan ske via dette link  
  • Kurserne foregår på Recovery-skolen, Søndersøparken 16, 8800 Viborg
  • Spørgsmål om kursernes indhold kan ske på tlf. 87 87 71 01

Pga. corona-situationen har vi udsat følgende peer-undervisning:

  • Livet efter en barsk barndom udsættes fra d. 10. februar til d 12. april

  • Livshistoriefortælling udsættes fra d 22. februar og 1. marts til d 3. og 10. maj

  • Kommunikation udsættes fra d 24. februar til d. 2.  juni

De kursister, der allerede har tilmeldt sig, er automatisk tilmeldt kurserne på de nye datoer.

Kursuskatalog 1. halvår 2021

I kataloget kan du læse mere om peer-undervisning og de 11 forskellige peer-kurser som afholdes i løbet af 1. halvår 2021 (PDF)
Se kataloget her