De fleste af os kender sikkert det, at vi skal starte på noget nyt og ikke helt ved,
hvad udfaldet bliver. Vi vil gerne forberede os og have kontrol over det ukendte. Det er dog ikke altid, at det kan lade sig gøre, hvilket kan resultere i, at man
fremadrettet vælger sin deltagelse fra for at undgå eventuelle ubehagelige oplevelser. Vi kan for eksempel melde fra, komme med undskyldninger eller miste
modet i sidste øjeblik. Det kan være ved vigtige møder eller sociale sammenkomster, hvor vi frygter udfaldet.

Ovennævnte adfærd kan betyde, at vi måske får kontrollen i en kort stund,
men det ender ofte med, at vi frarøver os selv gode oplevelser og mulighed
for personlig udvikling. Vi fastholder os selv i det trygge, og det vi kender.

På kurset vil vi afprøve nogle øvelser og se på, hvad vi kan gøre for at blive bedre til at acceptere – måske endda elske - det ukendte.

Tidspunkt

Torsdag 10. maj kl. 9.00 - 11.30
(dato ændret - oprindelig dato var 10. februar)

Sted

Recovery-skolen Viborg
Lokale 1.5
Søndersøparken 16
8800 Viborg

Undervisere

Jonas Blæhr Andreassen
Anette Kjær

Tilmelding

Senest 7 dage før kursusstart på: mestring.viborg.dk/recovery-skolen

Spørgsmål

Vedrørende kursus eller tilmelding, kontakt underviserne på tlf. 87 87 71 01