Mindfulness

Tidsramme: Onsdage kl. 13-14.15

Sted: Sundhedscentret (2. sal i det store lokale lige frem) Vi vil også nogle gange bruge ”uderummet”

Antal: 6-8 deltagere

Gruppeledere: Tove Møller og Lotte Harrig

Forventninger til deltagerne:

Deltageren skal være motiveret for at øve det ”at være i nuet” i en gruppesammenhæng. Det betyder, at vi deler det, der opstår i gruppen, og at det bliver i gruppen, det vi har delt eller oplevet. Deltageren skal ligeledes være villig til at arbejde med sig selv i en gruppe samt være i stand til at give plads til både sig selv og de andre i gruppen.

Indhold:

Vi vil arbejde med vores sanser for at vække eller stimulere disse. Vi vil gøre brug af naturen, kroppen, åndedrættet og andet i det arbejde. Vi vil arbejde med konkrete øvelser, hvorefter vi vil snakke om det, vi sansede eller oplevede undervejs. Vi vil træne vores evne eller udholdenhed til at være med det, der er lige nu.

Mål: At træne evnen til at være med det, der er.

Sidst opdateret: 30.05.2018