Psykiatrisk rehabilitering

Psykiatrisk rehabilitering foregår i grupper og henvender sig til borgere, der er henvist via sagsbehandler. Der er fokus på forskellige lærings- og udviklingstilgange.

Recovery-skolen

Recovery-skolen består af mestringskurser, specialundervisning, peer-undervisning og Psykinfo.

Psykiatrisk fysioterapi

Psykiatrisk fysioterapi er en kropslig tilgang til psykiske problemstillinger. Formålet er at øge forståelsen af kroppen og dens signaler.

Visitation

For at bruge tilbuddene i Psykiatrisk Rehabilitering skal du visiteres hertil gennem din kommunale sagsbehandler i Socialafdelingen.

Kontakt din sagsbehandler

Det kræver ikke visitation af benytte tilbuddene Recovery-skolen, her vil være tilmelding fra hjemmesiden mestring.viborg.dk/recoveryskolen

Tilbuddet henvender sig til dig med psykiske problemstillinger.

For at benytte tilbuddet skal du rette henvendelse til Socialafdelingen i Viborg Kommune.

Er du født d. 1 - 10 i måneden skal du kontakte sagsbehandler Andreas på tlf. 20 98 41 25 eller på mail are@viborg.dk

Er du født d. 11 - 20 i måneden skal du kontakte sagsbehandler Julie på tlf. 61 89 78 76 eller på mail 5jb@viborg.dk

Er du født d. 21 - 31 i måneden skal du kontakte sagsbehandler Kristín på tlf. 21 13 96 23 eller på mail  kars@viborg.dk

Er du bosiddende på et Psykiatrisk bosted i Viborg kommune skal du kontakte egen sagsbehandler i Socialafdelingen.

Husorden for Center for Mestring

 • Bevar en god tone og behandl hinanden med respekt

 • Behandl ting og møbler i huset ordentligt og ryd op efter dig selv

 • Husk at vaske eller spritte hænder, når du går ind i Center for Mestring samt følge gældende hygiejneregler

 • Det er ikke tilladt at optage lyd, film eller tage billeder i Center for Mestring uden særlig aftale

 • Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr med mindre der laves en særlig aftale med personalet

 • Det er ikke tilladt at indtage og/eller handle med euforiserende stoffer eller alkohol. Man må ligeledes ikke færdes påvirket eller beruset i Center for Mestring

 • Agressiv og/eller truende adfærd tolereres ikke

5 bærende principper

Vi arbejder med udgangspunkt i de 5 bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune:

 • Recovery og rehabilitering
 • Samarbejde og sammenhæng
 • Tidlig indsats
 • Helhedssyn
 • Relationer, fleksibilitet og flow