Psykiatrisk rehabilitering

Psykiatrisk rehabilitering foregår i grupper med fokus på forskellige lærings- og udviklingstilgange. Grupperne kan indeholde aktiviteter, der er praktiske, kreative, rekreative eller samtalebaserede.

Læs mere om Psykiatrisk Rehabilitering

Recovery-skolen

Recovery-skolen består af mestringskurser, specialundervisning, peer-undervisning og Psykinfo.

Læs mere om Recovery-skolen

Psykiatrisk fysioterapi

Psykiatrisk fysioterapi er en kropslig tilgang til psykiske problemstillinger. Formålet er at øge forståelsen af kroppen og dens signaler.

Læs mere om Psykiatrisk Fysioterapi

Visitation

Sådan kommer du i gang med tilbuddene i Center for Mestring

For at bruge tilbuddene i Psykiatrisk Rehabilitering skal du visiteres hertil gennem din kommunale sagsbehandler i Socialafdelingen.

Kontakt din sagsbehandler

Det kræver ikke visitation af benytte tilbuddene i Recovery-skolen, du kan tilmelde dig via hjemmesiden mestring.viborg.dk/recoveryskolen

Tilbuddet henvender sig til dig med psykiske problemstillinger, som typisk oplever både kognitive og kropslige gener.

For at benytte tilbuddet skal du visiteres hertil gennem din kommunale sagsbehandler i Socialafdelingen.

Kontakt din sagsbehandler.

HUSORDEN

 • Bevar en god tone og behandl hinanden med respekt
 • Behandl ting og møbler i huset ordentligt og ryd op efter dig selv
 • Husk at vaske eller spritte hænder, når du går ind i Center for Mestring samt følge gældende hygiejneregler
 • Det er ikke tilladt at optage lyd, film eller tage billeder i Center for Mestring uden særlig aftale
 • Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr med mindre der laves en særlig aftale med personalet
 • Det er ikke tilladt at indtage og/eller handle med euforiserende stoffer eller alkohol. Man må ligeledes ikke færdes påvirket eller beruset i Center for Mestring
 • Aggressiv og/eller truende adfærd tolereres ikke

5 bærende principper

Vi arbejder med udgangspunkt i de 5 bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune:

 • Recovery og rehabilitering
 • Samarbejde og sammenhæng
 • Tidlig indsats
 • Helhedssyn
 • Relationer, fleksibilitet og flow
"Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå (Mike Slade m.fl. ImROC, 2008)"