Psykiatrisk rehabilitering

Psykiatrisk rehabilitering foregår i grupper med fokus på forskellige lærings- og udviklingstilgange. Grupperne kan indeholde aktiviteter, der er praktiske, kreative, rekreative eller samtalebaserede.
Læs mere om Psykiatrisk Rehabilitering

 

Recovery-skolen

Recovery-skolen består af mestringskurser, specialundervisning, peer-undervisning og Psykinfo.
Læs mere om Recovery-skolen

 

Tidlig forebyggende indsats (TiFo)

TiFo tilbyder støtte i form af rådgivningssamtaler, gruppeforløb eller individuelle forløb. Det er dine behov, der bestemmer indsatsen. Du skal have brug for en forebyggende og tidsbegrænset støtte i dagligdagen.
Læs mere om TiFo

Visitation

Sådan kommer du i gang med tilbuddene i Center for Mestring

For at bruge tilbuddene i Psykiatrisk Rehabilitering skal du visiteres hertil gennem din kommunale sagsbehandler i Socialafdelingen.

Kontakt din sagsbehandler

Det kræver ikke visitation af benytte tilbuddene i Recovery-skolen, du kan tilmelde dig via hjemmesiden mestring.viborg.dk/recoveryskolen

Du kan udfylde et kort skema, som sendes til medarbejderne i TiFo

Tidlig forebyggende indsats (TiFo) - Viborg Kommune

HUSORDEN

 • Bevar en god tone og behandl hinanden med respekt
 • Behandl ting og møbler i huset ordentligt og ryd op efter dig selv
 • Husk at vaske eller spritte hænder, når du går ind i Center for Mestring samt følge gældende hygiejneregler
 • Det er ikke tilladt at optage lyd, film eller tage billeder i Center for Mestring uden særlig aftale
 • Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr med mindre der laves en særlig aftale med personalet
 • Det er ikke tilladt at indtage og/eller handle med euforiserende stoffer eller alkohol. Man må ligeledes ikke færdes påvirket eller beruset i Center for Mestring
 • Aggressiv og/eller truende adfærd tolereres ikke

5 bærende principper

Vi arbejder med udgangspunkt i de 5 bærende principper for psykiatriområdet i Viborg Kommune:

 • Recovery og rehabilitering
 • Samarbejde og sammenhæng
 • Tidlig indsats
 • Helhedssyn
 • Relationer, fleksibilitet og flow
"Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå (Mike Slade m.fl. ImROC, 2008)"