Ledelse

Heidi Kristensen Steffenauer

Afdelingsleder - Center for Mestring

Tlf: 87 87 71 03

Lisbet Bjerggaard Momme

Teamleder - Tidlig Forebyggende Indsats (TIFO) og Recovery-skolen

Tlf: 87 87 71 05

Psykiatrisk Rehabilitering

Center for Mestring

Søndersøparken 16
8800 Viborg
87 87 71 00

Recovery-skolen

Søndersøparken 16
8800 Viborg
87 87 71 01

Charlotte Maagaard

chm@viborg.dk

Mette Bruun Ludvigsen

met@viborg.dk

Anne Bruhn-Houen

a1h@viborg.dk

Joan Lauridsen Munch

jmun@viborg.dk

Anja Drud Meineche

amei@viborg.dk

Følg Recovery-skolen på facebook

Tidlig forebyggende indsats (TiFo)

Søndersøparken 16
8800 Viborg

Lisbet Momme

87 87 71 05

Britta Jakobsen

51 27 41 67

Laila Brødløs

87 87 71 06

Marie Kristina Kusk Thygesen

20 52 38 89

Orla Jokumsen

23 30 17 04

Pernille Kolk

87 87 71 13

Sarah H Georgsen

20 52 97 75

Psykinfo

Toldboden 1
8800 Viborg
8787 7112

Sundhedscenter Viborg

Åbningstider

Du finder os i receptionsområdet

Mandag og onsdag kl. 13 - 15