Alle mennesker har potentiale for udvikling og vendepunkter. Ved deltagelse i skolens undervisningsforløb kan man således øge selvbestemmelse og magten over eget liv.

Kontakt Recovery-skolen

Recovery-skolen

Søndersøparken 16
8800 Viborg
87 87 71 01

Charlotte Maagaard

chm@viborg.dk

Mette Bruun Ludvigsen

met@viborg.dk

Anne Bruhn-Houen

a1h@viborg.dk

Joan Munch Lauridsen

jmun@viborg.dk

Klik her for at følge Recovery-skolen på facebook