INDHOLD

Recovery-skolen tilbyder i samarbejde med LOF Midtjylland specialundervisning i matematik og samfundsfag med historisk perspektiv for voksne med psykiske vanskeligheder. 

I denne undervisning tages der specielle hensyn til den enkelte kursist på mindre hold i traditionelle skolefag. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan til hver enkelt kursist.

Praktiske oplysninger

  • Undervisning er gratis
  • Undervisningen vil foregå på små hold med max 6 deltagere
  • Specialundervisning løber over 12 gange a 2 lektioners varighed
  • Tilmelding til kurser 1. halvår 2021 kan ske via dette link  fra 1. december til 1. februar
  • Kurset starter med en individuel samtale, hvorfra undervisningsplan lægges
  • Kurserne foregår på Recovery-skolen, Søndersøparken 16, 8800 Viborg
  • Spørgsmål om kursernes indhold kan ske på tlf. 87 87 71 01

Katalog specialundervisning

Her kan du læse mere om rammerne for specialundervisning og beskrivelse af fagene for 1. halvår 2021
Se kataloget her

Kursusoversigt

Start

Emne

Tidspunkt

Tilmeldingsfrist

Underviser

23. februar

Matematik

Tirsdage kl. 13.00-14.45

1. februar

Tage Winther

25. februar

Samfundsfag med historisk perspektiv

Torsdage kl. 13.00-14.45

1. februar

Grethe Hald