Recovery-skolen tilbyder i samarbejde med LOF Midtjylland specialundervisning i matematik og dansk for ordblinde for voksne med psykiske vanskeligheder. 

I denne undervisning tages der specielle hensyn til den enkelte kursist på mindre hold i traditionelle skolefag. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan til hver enkelt kursist.

Kursusoversigt specialundervisning

Start

Emne

Tidspunkt

Tilmeldingsfrist

Underviser

20. september - 13. december

Matematik

Tirsdage kl. 13.00-14.45

30. august

Tage Winther

21. september - 14. december 

Dansk for ordblinde

Onsdage kl. 13.00-14.45

30. august

Maria B. Jørgensen

Praktiske oplysninger

  • Undervisning er gratis
  • Undervisningen vil foregå på små hold med max 6 deltagere
  • Specialundervisning løber over 12 gange a 2 lektioners varighed
  • Tilmelding til kurser 2. halvår 2022 kan ske via dette link  fra 1. juni til 30. august
  • Kurset starter med en individuel samtale, hvorfra undervisningsplan lægges
  • Kurserne foregår på Recovery-skolen, Søndersøparken 16, 8800 Viborg
  • Spørgsmål om kursernes indhold kan ske på tlf. 87 87 71 01