Praktiske oplysninger

  • Mestringskurserne er for dig, der er bosat i Viborg Kommune og har psykiske vanskeligheder, som forhindrer dig i at bruge almindeligt udbudte kurser
  • Mestringskurserne er 5-12-ugers kurser med 2 lektioner 1 gang om ugen
  • Tilmelding til kurser 2. halvår 2022 kan ske via dette link fra 1. juni og indtil 3. uger før kursusstart eller kurset er fyldt op. 
  • Efter tilmeldingsfristens udløb vil du blive indkaldt til en indledende samtale med en af underviserne
  • Kurserne foregår på Recovery-skolen, Søndersøparken 16, 8800 Viborg
  • Spørgsmål om kursernes indhold kan ske på tlf. 87 87 71 01

Kursuskatalog 2. halvår 2022

Her kan du læse om rammerne for mestringskurserne og beskrivelserne af kurserne for 2. halvår 2022
Se kataloget her