Praktiske oplysninger

  • Mestringskurserne er for dig, der er bosat i Viborg Kommune og har psykiske vanskeligheder, som forhindrer dig i at bruge almindeligt udbudte kurser
  • Mestringskurserne er 5-12-ugers kurser med 2 lektioner 1 gang om ugen
  • Tilmelding til kurser 2. halvår 2022 kan ske via dette link fra 1. juni og indtil 3. uger før kursusstart eller kurset er fyldt op. 
  • Efter tilmeldingsfristens udløb vil du blive indkaldt til en indledende samtale med en af underviserne
  • Kurserne foregår på Recovery-skolen, Søndersøparken 16, 8800 Viborg
  • Spørgsmål om kursernes indhold kan ske på tlf. 87 87 71 01

Kursuskatalog for 1. halvår 2023

Se kataloget her