Praktiske oplysninger

  • Mestringskurserne er for dig, der er bosat i Viborg Kommune og har psykiske vanskeligheder, som forhindrer dig i at bruge almindeligt udbudte kurser
  • Mestringskurserne er 5-12-ugers kurser med 2 lektioner 1 gang om ugen
  • Tilmelding til kurser sker på hjemmesiden under det enkelte kursus indtil 3. uger før kursusstart eller kurset er fyldt op.
  • Tilmelding til kurserne for 1. halvår 2024 starter 1. december 2023 og tilmelding til kurser for 2. halvår 2024 starter 1. juni 2024.
  • Efter tilmeldingsfristens udløb vil du blive indkaldt til en indledende samtale med en af underviserne
  • Kurserne foregår på Recovery-skolen, Søndersøparken 16, 8800 Viborg
  • Spørgsmål om kursernes indhold kan ske på tlf. 87 87 71 01

Kursuskatalog 1. halvår 2024

Se kursuskatalog

Kursuskatalog for 2. halvår 2024

Se kursuskataloget