Peer-kurser er kortere kurser, der afvikles over 1-2 kursusdage á 2-3 timers varighed. Målgruppen er mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed, pårørende, fagpersoner eller andre med interesse for at deltage. Målet med denne kursusform er i særlig grad at øge fokus på recovery og afstigmatisering.

Peer-underviser betyder ligestillet undervisning. Denne undervisning varetages af to undervisere. Den ene er peer-underviser og har gennemgået peer-uddannelsen og anden er en fag-uddannet underviser. Således ligestilles de levede erfaringer og den professionelle viden. 

Praktiske oplysninger

  • Kurserne er gratis og åbne for alle
  • Kursusmateriale udleveres på kursusdagen
  • Tilmelding kan ske på dette link  indtil ca. 7 dage før kursusstart. Tilmelding til kurserne for 2. halvår 2024 starter 1. juni.
  • Kurserne foregår på Recovery-skolen, Søndersøparken 16, 8800 Viborg
  • Spørgsmål om kursernes indhold kan ske på tlf. 87 87 71 01
OBS! Der er ofte rift om pladserne på kurserne. Derfor gør vi opmærksom på, at du som udgangspunkt kun kan tilmelde dig 4 kurser pr. halvår. Husk at melde afbud, hvis du er forhindret, så andre kan få glæde af pladsen.

Kursuskatalog for 1. halvår 2024

Se kursuskataloget

Kursuskatalog for 2. halvår 2024

Se kursuskataloget