Peer-kurser er kortere kurser, der afvikles over 1-2 kursusdage á 2-3 timers varighed. Målgruppen er mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed, pårørende, fagpersoner eller andre med interesse for at deltage. Målet med denne kursusform er i særlig grad at øge fokus på recovery og afstigmatisering.

Peer-underviser betyder ligestillet undervisning. Denne undervisning varetages af to undervisere. Den ene er peer-underviser og har gennemgået peer-uddannelsen og anden er en fag-uddannet underviser. Således ligestilles de levede erfaringer og den professionelle viden. 

Praktiske oplysninger

  • Kurserne er gratis og åbne for alle
  • Kursusmateriale udleveres på kursusdagen
  • Tilmelding kan ske på dette link fra 1. juni indtil ca. 7 dage før kursusstart
  • Kurserne foregår på Recovery-skolen, Søndersøparken 16, 8800 Viborg
  • Spørgsmål om kursernes indhold kan ske på tlf. 87 87 71 01

Kursuskatalog for 2. halvår 2023

Se kursuskataloget