INDHOLD

NYT

Ansøgningsperioden til peer-uddannelsen er i gang. Du kan ansøge indtil 24. august.
Ansøg her

Informationspjece om peer-uddannelsen

Læs mere om peer-uddannelsen her

Fra levede erfaringer til erfaringskompetencer

Peer-uddannelsen er for mennesker, som har personlig erfaring med:

  • psykisk sårbarhed
  • livet som bruger af social- og/eller behandlingspsykiatrien
  • recovery

Målet med uddannelsen

På peer-uddannelsen tager vi udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer. Uddannelsens overordnede formål er at sætte deltagerne i stand til at omforme disse levede erfaringer til erfaringskompetencer, som de kan bruge i arbejdet som peer-støtte (ligestillet støtte) for andre med psykisk sårbarhed.

Værd at vide om peer-uddannelsen

Video om Peer-uddannelsen