Service- og havegruppen

En gruppe der varetager praktiske pedel- og have-opgaver i Center for Mestring.

  • Afprøve og opøve praktiske håndværksmæssige færdigheder.
  • Bidrage til den praktiske drift af Center for Mestring.
  • Vedligeholde og udvikle færdigheder så som mødestabilitet, initiativ, ansvarlighed, bede om hjælp osv.
  • Træning af sociale færdigheder – at du kommer til at føle dig som en del af en gruppe.
  • Afklaring af funktionsniveau og udvikling af arbejdsevner.
  • Støtte dig i at arbejde ud fra din målsætning.

Rammer

Tid: Gruppen arbejder mandag, tirsdag og torsdag kl.  9 – 11.45.

Antal deltagere: cirka 8 deltagere og der er løbende optag i gruppen.

Forventninger

Vi forventer, at du er mødestabil, deltager aktivt i gruppens arbejde og samarbejder med de andre i gruppen.

Indhold

Der arbejdes med forskellige udendørs opgaver relateret til årstiden. Det kan f.eks. være pasning af havebede, drivhus og krukker, græsslåning og vedligeholdelse af udemøbler.

Derudover løser vi praktiske opgaver i huset som f.eks. håndtering af pap- og papiraffald, opsætning af inventar, flytning af møbler, skift af pærer, mindre maleopgaver og lignende.

Sidst opdateret: 14.10.2017