Krea-mandag

I Krea-mandagsgruppen arbejdes hver mandag eftermiddag med at udvikle kreative færdigheder og håndværksmæssig kunnen i forbindelse med fremstilling af forskellige produkter.

Formålet er, at den enkelte udvikler sin kreativitet og fordyber sig i processerne. Der er desuden mulighed for at lave erfaringsudveksling praktisk og personligt og derved skabe netværker deltagerne imellem. Vi arbejder med kreative processer inden for de fleste genrer.

Muligheder og forventninger

Gruppen er for dig, der har lyst til det kreative og mod på at bruge og udvikle dine færdigheder sammen med andre. Vi forventer, at du er positivt indstillet overfor at deltage i fællesskabet. I gruppen er der plads til at afprøve nye idéer og materialer, og du har stor indflydelse på, hvad vi skal arbejde med både individuelt og som gruppe.

Vi er maksimalt ti deltagere i gruppen, og vi forventer, at du melder afbud, hvis du er forhindret i at deltage en eftermiddag.

Sidst opdateret: 10.12.2015