Kreativ fordybelse (torsdag)

En gruppe, hvor du arbejder med at udvikle dig selv og dine færdigheder gennem kreative aktiviteter. Her er fokus på at være i processen og på at skabe en bevidsthed og fordybelse omkring arbejdet med forskellige materialer.

Formål.


• At få opmærksomhed på, hvad håndens arbejde kan bidrage med i forhold til mestring af hverdagen
• Fokus på proces frem for produkt- hvad giver det mig at arbejde med mine hænder
• At blive opmærksom på egne strategier
• At opleve fællesskab
• Eksperimentere med forskellige discipliner indenfor håndens arbejde
• Øget mestring generelt i hverdagen.

Rammer.


Tid. Torsdage kl. 9.00-11.30 (kaffe i cafeen kl. 9.00- 9.30)
Sted. Lokale 1.2
Antal deltagere. Max 8.
Der er løbende optage til gruppen. Der kan være udgifter til materialer.

Forventninger til deltagerne.


• At du er deltagende i egen udviklingsproces i gruppesammenhænge.
• At du er motiveret for at arbejde med kreative aktiviteter
• At du er motiveret for at være i en kreativ og eksperimenterende proces.
• Du skal vide, at du er ventet, ønsket og nødvendig.

Indhold/ struktur i gruppen

• Runde: Hvordan møder jeg ind i dag
• Kreativ proces
• Mindfulness/ strækøvelser
• Pause
• Kreativ proces
• Runde: Hvordan har det været i dag.

Der er forsamtale inden opstart.

Sidst opdateret: 03.05.2018