Brug musikken

Brug glæden ved musik og sang sammen med andre. Lær at udtrykke dig igennem musik og sang, så det bliver et værktøj i din personlige udvikling

Formål:

Få mulighed for at lære sit eget udtryk at kende ved hjælp af musik og sang.
Give mestringsoplevelser og skabe livsglæde igennem musikaktiviteter.
Skabe et rum for socialt og musikalsk samspil.

Rammer:

Tid: Onsdag kl.9.00-11.30. (kaffe 9.00-9.30)
Sted: Musiklokalet på 2. sal
Antal deltagere: Max 6 deltagere

Forventninger til deltageren:

 • Lyst og motivation for at turde øve sig i at bruge sig selv musikalsk.
 • Er motiveret for at bevæge sig uden for ens komfortzone, med opmærksomhed på egne grænser.
 • Det forventes ikke at man har tidligere musikalsk erfaring

Indhold:

Der tages udgangspunkt i deltagernes ønsker, og vil derudover indeholde:
 • Krop og stemmeopvarmning
 • Groundende øvelser
 • Fællessang, evt. solosang og flerstemmig sang
 • Gruppesamtaler
 • Musiklytning
 • Evt. samspil og improvisation
 • Pauser
 • Kort samtalerunde ved start og slut i hver session
Sidst opdateret: 02.02.2016