It og kontor

It og Kontor varetager mange forskellige erhvervsrettede opgaver i Center for Mestring.
Arbejdsopgaverne bliver tilpasset den enkelte borger ud fra, hvad man har brug for at træne.
Aktiviteterne er erhvervsrettede og praksisorienterede.

Formål:

  • At støtte borgerne i at arbejde ud fra den enkeltes målsætning.
  • Afklaring af funktionsniveau og udvikling af arbejdsevner.
  • Træning af erhvervsrettede færdigheder så som mødestabilitet, at bede om hjælp, mærke at der bliver stillet krav og givet ansvar, mærke at man arbejder under tidspres, kvalitetsbevidsthed, samt det at kunne tage initiativ til og føle ansvar for arbejdet.
  • Træning af sociale færdigheder.
  • Tilbyder træning tæt på det ordinære arbejdsmarked - Inklusion
  • Tilbyder beskyttet praktiksted før praktik på det ordinære arbejdsmarked.
  • Aktiviteterne i gruppen skal være synlige og meningsfulde for såvel udføreren som for de personer, der færdes i Center for Mestring.

Rammer:

IT og Kontor er åben 8.30 – 11.30
Arbejdstiden vil blive aftalt individuel.
Kl. 9.00 et kort planlægningsmøde, hvor opgaver fordeles.
Dagen afsluttes med elastikøvelser fra ”Projekt Langtidsfrisk”.

Deltagere:

Borgere indskrevet i Center for Mestring, som har brug for at vedligeholde eller videreudvikle færdigheder i forhold til arbejdsevne.
Der er to faste medarbejdere tilknyttet gruppen og i perioder ergoterapeutstuderende.

Deltagerforudsætninger:

Man skal være indstillet på at være på en arbejdsplads, hvor der kan forekomme arbejde under tidspres.
Borgerne i denne gruppe forventes at deltage aktivt i de arbejdsopgaver, der finder sted i gruppen og skal være motiveret for at træne de færdigheder, der skal arbejdes med ud fra individuelle mål.
Man skal være indstillet på samarbejde og mødedeltagelse.
Der er mødepligt og man skal melde afbud, hvis man ikke kan komme.

Indhold:

Arbejdsopgaverne kan variere fra at lave pjecer (der vil være et tæt samarbejde med de øvrige spor i forhold til formidling, herunder især Spor for Undervisning) samarbejde med kunder, mødedeltagelse, lave opslag og arbejde med indhold til Projektøren (Informationsmappe), arbejde med hjemmesider, it, billeder og meget andet. Der arbejdes med deadline.

Sidst opdateret: 06.01.2016