Psykiatriens søndersøløb

Tirsdag d. 29. maj 2018 bliver Psykiatriens Søndersøløb afholdt.

I år er det 16. gang, at Center for Mestring samarbejder med Viborg Idrætstråd om afholdelse af Psykiatriens Søndersøløb. I 2002 var løb tidens trend i Viborg. Søndersøløbet havde eksisteret i mange år og Avis-marathonkonceptet var blevet skabt. 

Center for Mestring (dengang Daghus Viborg) havde allerede stort fokus på sundhed og motion. Borgere med psykiske udfordringer havde svært ved at deltage i det ordinære Søndersøløb eller i motionsløb i det hele taget, da der var mange mennesker, og de havde svært ved at matche niveauet. Derfor opstod ideen om at skabe et løb med nogle rammer, hvor borgere med psykisk sårbarhed havde mulighed for at deltage, som en del af et fælles arrangement i Viborg. 

- At løbe er en konkret og målbar aktivitet i et menneskes recovery-proces.

Samarbejdet mellem Viborg Idrætsråd, borgere og medarbejdere i Center for Mestring starter allerede hvert år i januar, dels med planlægning og dels med træning i løb/gå grupper fra centeret.

Løbet har gennem årene været krydret med forskellige indslag undervejs. Ud over turen rundt om søen har der været musik, præmier, heppere og anden underholdning på pladsen. Landskendte personer med tilknytning til Viborg har igennem årene skudt løbet i gang. I år er det borgmester Ulrik Wilbek. 

Såvel borgere som medarbejdere i Center for Mestring er i dagene op til løbet - og i særdeleshed på løbsdagen - engageret i den fællesopgaveløsning i afviklingen af løbet. Centret emmer af aktivitet og for borgere er der skabt mulighed for at afprøve og udvikle egne kompetencer i relation til andre. Alle gør en indsat på kryds og tværs, for at få et vellykket arrangement.

Løbsdeltagerne kommer fra Danmark vest for Storebælt. Der bliver sendt invitationer ud til psykiatriske sygehusafdelinger, regionale og kommunale bosteder og dagtilbud. For flere er det en tradition at mødes og deltage i løbet år efter år. På pladsen slår folk sig ned efter løbet, hygger sig med hinanden og handler i de boder, som andre borgere har forberedt og etableret i denne anledning.

Deltagerantallet til Psykiatriens Søndersøløb har i de seneste år været på 300-400, hvoraf hovedparten er mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed. Derudover deltager medarbejdere og pårørende i et vist omfang med løbsnumre, men uden for konkurrencen.

I Center for Mestring er det også en tradition vi ser frem til, da synergien af den mangfoldighed Center for Mestring rummer kommer i spil.

Billeder fra Psykiatriens Søndersøløb 2017

 

Sidst opdateret: 23.05.2018