Psykiatrisk Fysioterapi - kort fortalt

Psykiatrisk Fysioterapi henvender sig til dig med psykisk sygdom, som f.eks. depression, angst, PTSD, skizofreni, stress eller bipolare lidelser. Du oplever typisk både kognitive og kropslige gener. Du har ofte komplekse problemstillinger, som kræver en indsats, der ser på det hele menneske.

Psykiatrisk Fysioterapi tager udgangspunkt i kroppen, når vi samarbejder med dig med psykiske problemer. Psykiske, fysiske og sociale forhold påvirker hinanden gensidigt. Formålet er at øge forståelsen af kroppen og dens signaler. I forløbet arbejder vi med at håndtere fysiske symptomer og psykiske ubalancer ved at kombinere kropslige øvelser med samtale og accept.

Du får tilknyttet en fast fysioterapeut, og i alle forløb opstiller vi sammen individuelle mål efter en indledende samtale og undersøgelse. Målet for alle forløb er at hjælpe dig til at kunne mestre dit eget hverdagsliv bedre.

Individuelle forløb

Med afsæt i en indledende samtale starter det individuelle forløb med en fast fysioterapeut. Du får lavet en ressourceorienteret kropsundersøgelse, som bliver udgangspunktet for dit fysioterapeutiske forløb.

Mål

Sammen udarbejder vi derefter dine helt individuelle mål for forløbet. Et mål kunne være at få større forståelse for din krop og dens signaler ved at blive bedre til at mærke den. Et andet mål kunne være at lære sammenhængen mellem dine følelser og din krops reaktioner at kende. Fælles for målene er, at du udvikler redskaber til bedre at kunne mestre din hverdag.

Sådan arbejder vi

I psykiatrisk fysioterapi arbejder vi recovery- og ressourceorienteret, hvor vi med udgangspunkt i kroppen laver forskellige øvelser og aktiviteter. I forløbet arbejdes der med at håndtere fysiske symptomer og psykiske ubalancer ved at kombinere kropslige øvelser med samtaler og accept.

Du har mulighed for at deltage på hold samtidig med eller efter det individuelle forløb.

Du får en fast ugentlig mødetid. Hvis du er forhindret, forventer vi, at du melder afbud så tidligt som muligt. 

Hold

Når du er visiteret til et forløb ved Psykiatrisk Fysioterapi, har du mulighed for at deltage på et eller flere hold i Psykiatrisk Fysioterapis regi.

Dette kan du enten gøre sideløbende med dit individuelle forløb, eller når dette er afsluttet. Du kan i samråd med din fysioterapeut beslutte, om det er relevant for dig at starte i et holdforløb og ud fra holdbeskrivelserne vurdere, hvilket tilbud der passer bedst til dig ud fra behov og interesse.

Klik på hold for nærmere beskrivelse

Holdoversigt

Der arbejdes med at nyde det varme vand og blive bevæget godt igennem på en nænsom og rolig måde, ved at gøre brug af det varme vands afgrænsende, afslappende og beroligende effekt.

Tidspunkt: mandag kl. 13-14

Her kan du øve ”at være i nuet” og være med det, der er. Du kan øve dig i at italesætte det, du sanser og dermed øge din bevidsthed om det, du sanser her og nu.
Øvelserne vil være forskelligartede - dels kropslige øvelser, dels sansemæssige øvelser.

Tidspunkt: mandag kl. 10.30-11.30

NADA gives gennem 5 øreakupunkturpunkter i begge ører. NADA er et redskab, der kan stimulere vores eget selvberoligende system og aktivere kroppens egne ressourcer.

NADA kan f.eks. lindre stress og uro, virke angst dæmpende, bedre søvnen, øge koncentration og mentalt nærvær.

Tidspunkt: Mandag kl. 14

Alle uanset træningserfaring og niveau, kan henvises til træningsholdet. Så har du lyst til at begynde at træne eller ønsker du at være fysisk aktiv i hverdagen, så er træningsholdet måske noget for dig.

Gruppen kan fx bruges til at træne muskelstyrke, muskeludholdenhed, kondition, koordination, balance og kropsbevidsthed.

Tidspunkt: tirsdage kl. 10.30 - 11.30.

Formålet med FysioFlow træning er bl.a. at sanse kroppen, øge kroppens bevægelighed og aktivere kroppens ro- og hvilesystem. 

I FysioFlow handler det ikke om at udføre øvelsen på en bestemt måde, i stedet har vi fokus på at bevæge og sanse kroppen, at mærke eventuelle begrænsninger og at få ny kropslig erfaring i bevægelse. 

Tidspunkt: torsdage kl. 9-10

NADA gives gennem 5 øreakupunkturpunkter i begge ører. NADA er et redskab, der kan stimulere vores eget selvberoligende system og aktivere kroppens egne ressourcer.

NADA kan f.eks. lindre stress og uro, virke angst dæmpende, bedre søvnen, øge koncentration og mentalt nærvær.

Tidspunkt: torsdag kl. 12.30

Video om Psykiatrisk Fysioterapi

Vi tilbyder

 • Individuel fysioterapeutisk undersøgelse og rehabilitering
 • Vurdering af belastningsgraden hos det enkelte menneske
 • Opbygning af anerkendende og udviklende relation
 • At identificere og styrke ressourcerne hos det enkelte menneske
 • Støtte til at styrke eller finde hensigtsmæssige mestringsstrategier
 • Hjælp til at tyde kroppens sprog og finde egne grænser
 • Forberedende eller støttende indsats som optakt til en arbejdsrelateret indsats
 • Holdtræning sammen med eller i forlængelse af det individuelle forløb

Kontakt

 • Birgit - 87 87 71 05
 • Karen - 87 87 71 05
 • Lotte - 87 87 71 04 / 4171 9496
 • Mie - 87 87 71 05
 • Michelle - 87 87 71 04
 • Studerende - 87 87 71 05

Det er muligt at træffe os dagligt mellem kl. 08.00 - 15.00  på tlf. 87 87 71 04 eller 87 87 71 05.

Her finder du os

Psykiatrisk fysioterapi er tilknyttet Center for Mestring og bosiddende i Sundhedscenter Viborg.