INDHOLD

Psykiatrisk Fysioterapi - kort fortalt

Psykiatrisk Fysioterapi henvender sig til borgere med psykisk sygdom, som f.eks. depression, angst, PTSD, skizofreni, stress eller bipolare lidelser. Det er borgere, som typisk oplever både kognitive og kropslige gener. De har ofte komplekse problemstillinger, som kræver en indsats, der ser på det hele menneske.

Psykiatrisk Fysioterapi tager udgangspunkt i kroppen, når der samarbejdes med borgere med psykiske problemer. Psykiske, fysiske og sociale forhold påvirker hinanden gensidigt. Formålet er at øge forståelsen af kroppen og dens signaler. I forløbet arbejdes der med at håndtere fysiske symptomer og psykiske ubalancer ved at kombinere kropslige øvelser med samtale og accept.

Borgeren får tilknyttet en fast fysioterapeut, og i alle forløb opstilles der individuelle mål sammen med borgeren efter en indledende samtale og undersøgelse. Målet for alle forløb er at hjælpe borgerne til at kunne mestre eget
hverdagsliv bedre.

Individuelle forløb

Med afsæt i en indledende samtale starter det individuelle forløb med en fast fysioterapeut. Du får lavet en ressourceorienteret kropsundersøgelse, som bliver udgangspunktet for dit fysioterapeutiske forløb.

Mål

Sammen udarbejder vi derefter dine helt individuelle mål for forløbet. Et mål kunne være at få større forståelse for din krop og dens signaler ved at blive bedre til at mærke den. Et andet mål kunne være at lære sammenhængen mellem dine følelser og din krops reaktioner at kende. Fælles for målene er, at du udvikler redskaber til bedre at kunne mestre din hverdag.

Sådan arbejder vi

I psykiatrisk fysioterapi arbejder vi recovery- og ressourceorienteret, hvor vi med udgangspunkt i kroppen laver forskellige øvelser og aktiviteter. I forløbet arbejdes der med at håndtere fysiske symptomer og psykiske ubalancer ved at kombinere kropslige øvelser med samtaler og accept.

Du har mulighed for at deltage på hold samtidig med eller efter det individuelle forløb.

Du får en fast ugentlig mødetid. Hvis du er forhindret, forventer vi, at du melder afbud så tidligt som muligt. 

Hold

Når du er visiteret til et forløb ved Psykiatrisk Fysioterapi, har du mulighed for at deltage på et eller flere hold i Psykiatrisk Fysioterapis regi.

Dette kan du enten gøre sideløbende med dit individuelle forløb, eller når dette er afsluttet. Du kan i samråd med din fysioterapeut beslutte, om det er relevant for dig at starte i et holdforløb og ud fra holdbeskrivelserne vurdere, hvilket tilbud der passer bedst til dig ud fra behov og interesse.

Klik på hold for nærmere beskrivelse

Holdoversigt

Video om Psykiatrisk Fysioterapi

Vi tilbyder

 • Individuel fysioterapeutisk undersøgelse og rehabilitering
 • Vurdering af belastningsgraden hos det enkelte menneske
 • Opbygning af anderkendende og udviklende relation
 • At identificere og styrke ressourcerne hos det enkelte menneske
 • Støtte til at styrke eller finde hensigtsmæssige mestringsstrategier
 • Hjælp til at tyde kroppens sprog og finde egne grænser
 • Forberedende eller støttende indsats som optakt til en arbejdsrelateret indsats
 • Holdtræning sammen med eller i forlængelse af det individuelle forløb

Kontakt

 • Birgit - 87 87 71 05
 • Lotte - 87 87 71 04
 • Mette B - 87 87 71 05 (orlov)
 • Mette T - 87 87 71 04 
 • Mie - 87 87 71 05
 • Michelle - 87 87 71 04
 • Studerende - 87 87 71 05

Det er muligt at træffe os dagligt mellem kl. 08.00 - 15.00  på tlf. 87 87 71 04 eller 87 87 71 05.

Her finder du os

Psykiatrisk fysioterapi er tilknyttet Center for Mestring og bosiddende i Sundhedscenter Viborg.